אבקשה 3036
עט סופר 678
שיבולים 736
ספרים 886
שישק 1398
עמוד יומי 9242