אבקשה 595
עט סופר 195
שיבולים 197
ספרים 216
שישק 227
עמוד יומי 7872