אבקשה 343
עט סופר 81
שיבולים 79
ספרים 84
עמוד יומי 779