אבקשה 1678
עט סופר 535
שיבולים 533
ספרים 618
שישק 791
עמוד יומי 1388