אבקשה 1073
עט סופר 366
שיבולים 364
ספרים 408
שישק 469
עמוד יומי 16010